صادرات

باتوجه به شرایط کنونی،وابستگی فزاینده صنعت کاشی و سرامیک به کسب و کار بین المللی و تشدید رقابت بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان این صنعت ، مساله انتخاب بازار بین المللی را به عنوان حیاتی ترین تصمیمات در استراتژی بین المللی شدن عرصه رقابتی این صنعت مطرح ساخته است.بنابراین یکی از بزرگترین اهداف شرکت بازرگانی کاشی و سرامیک ابرتجارت آسیا پیوستن به بازار تجارت جهانی در صنعت کاشی و سرامیک است.صنعت کاشی و سرامیک ایران به دلیل در اختیار داشتن مواد اولیه از ظرفیت بالایی در تولید برخوردار است و این در حالی است که در حال حاضر بازارهای صادراتی عراق ،پاکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان و… اصلی ترین بازار برای صادرکنندگان این صنعت محسوب می شود.

گواهینامه های ابر تجارت آسیا